Velkommen til oss

Velkommen til kurs hos Hias IKS. Vi holder til i Sandvika utenfor Hamar, hvor vi både har administrasjon (med kurslokaler) og avløpsrenseanlegg. På denne siden finner du informasjon du kan trenge før og under kurset ditt hos oss. Har du ytterligere spørsmål, er du velkommen til å kontakte kursleder ved Hias, Sverre Øystein Nysæther på telefon 46898406 eller kontaktperson i Norsk Vann, Sissel Løvås-Hauge på telefon 62553030.

Her finner du oss

Besøksadresse
Hias IKS
Sandvikavegen 136
2312 Ottestad

Hvis du kommer med tog til Hamar
Sandvikaveien 136 ligger cirka fem kilometer fra Hamar sentrum. Med bil/taxi bruker du omtrent 10 minutter fra Hamar sentrum. Du kan ta også ta buss B4 fra skysstasjonen i Hamar, og gå av på busstoppet som heter Hias.

Hvis du kommer med bil
Fra E6 tar du avkjøringen til Ottestad/Hjellum og kjører Kjonerudvegen til første rundkjøring. Ta første avkjøring i rundkjøringen ut på Stangevegen og kjør til neste rundkjøring. Her tar du tredje avkjøring ut på Sandvikaveien. Etter cirka 2,5 kilometer kommer avkjøring til Hias IKS på høyre hånd. Avkjøringen er skiltet.

Parkering
Du kan parkere på vår parkeringsplass reservert for kursdeltakere. Følg veien til høyre rundt bygget og kjør om lag 150 meter rett frem, før du får parkeringsplassen på høyre side.

Adgang

Første dag du kommer på kurs, registrerer du deg på vår besøksregistrerings-PC utenfor lokalene i 2. etasje. Kursleder kommer deretter og tar imot deg. Du får utdelt en adgangsbrikke for å komme deg inn og rundt i bygget i hele kursperioden. Ha alltid adgangsbrikken med deg, da mange dører er låst permanent. Bygget er åpent i tidsrommet 07.00–18.00.

Bygget har heis og toalett tilrettelagt for rullestolbrukere (3. etasje).

Adgang

Miljøstasjoner

Hos oss har ingen møterom eller kontorer egen søppelkasse. Vil du kaste noe, finner du en miljøstasjon ved kaffekroken rett utenfor kurslokalet og ved kantinen i 3. etasje. Vi sorterer papir, plast, vårorganisk og restavfall.

Miljøstasjoner

Nett-tilgang

Vårt trådløse gjestenett heter «Hias Gjest». Spør kursleder om passord. Forklaring til bruk av AV-utstyr finnes på enkelte møterommene.

Nett-tilgang

Pauser

For å unngå at vår medarbeidere blir forstyrret, ønsker vi at kursdeltakere unngår å vandre rundt i lokalene for å snakke i telefonen eller i pausene. Gå gjerne til kantina i 3. etasje, kaffekroken rett utenfor kurslokalet, eller bruk et av arbeidsrommene i 2. etasje.

Det er tillatt å røyke ute ved anvist plass bak hovedinngangen og utenfor porten til kjemikaliesiloen. Øvrige utendørs arealer samt innvendige lokaler holdes røykfrie!

Pauser

Rene og urene soner

Anlegget er delt inn i tre hygienesoner for å redusere risikoen for smittespredning. Sonene er tydelig avgrenset og omtales som ren, hybrid og uren sone. Det er tydelig merket på dørene når du går fra en sone til en annen.

  • Hvis du skal inn i uren sone og tilbake til ren sone igjen, må du ta på deg frakk og sko-beskyttelse. Dette får du utdelt av kursleder.
  • I ren sone i 2. etasje kan du benytte privat tøy og rent arbeidstøy som ikke har vært innom uren sone.
  • I 3. etasje er det kun tillatt med privat tøy.
  • I hybrid sone har alle adgang.

Rene og urene soner

Kantine

Kantina finner du i 3. etasje. Lunsj, ettermiddags-snack og drikke er inkludert i kursavgiften. Ellers kan du kjøpe kioskvarer i kantina. NB! Kun betaling med kort.

Allergimerking
Har du allergi, er det fint om du gir beskjed til kursleder på forhånd.

Kantina vår har en såkalt positiv allergimerking. Det vil si at rettene blir merket med hva de er laget av, slik at personer som vil unngå visse ingredienser enkelt ser hva maten inneholder. Følgende ingredienser inngår i positiv allergimerking:

  • Melk/melkeprodukter
  • Hvetemel/gluten
  • Fisk
  • Skalldyr

Kantine

Branninstruks

Ved brann, gjør som følger:

1 – Varsle
• Varsle alle ved å rope «BRANN!»
• Ring alarmsentral brann (brannvesen) på tlf. 110. Anleggets adresse: Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad
• Ring brannvernleder på tlf. 468 47 492.


2 – Redde
• Alle forlater bygningen gjennom nærmeste utgang/nødutgang.
• Ved brann kan farlige gasser og røyk dannes. Legg deg eventuelt på gulvet, hold for munnen og krabb ut.
• Hjelp eventuelt skadde personer ut.
• Gjennomsøk om mulig toaletter og garderober.
• Alle går snarest til møteplass som er nederst ved kjørebru.
• Brannvernleder er ansvarlig for opptelling og å møte brannvesenet for å avgi rapport.
• Ved bruk av undervisningslokaler er lærer fra Norsk Vann ansvarlig for opptelling av elever og å avgi rapport til brannvernleder.


3 – Slukke
• Lukk alle dører og vinduer.
• Forsøk å begrense eller slokke brannen med tilgjengelig slokkemateriell.


Generelt
• Det er viktig å opptre rolig og hindre tilløp til panikk.
• Alt personell plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier, branninstruks og hvor alt brannslokningsutstyr er plassert.
• Hold rømningsveier ryddig og fri for gjenstander.


Møteplass
Ved evakuering, skal alle så fort som mulig gå til felles møteplass som er nederst ved kjørebru.